Please wait...

draw_lr-1200x801.jpg

Arribats a aquesta època molts pares ens trobem davant d’una situació molt difícil: escollir l’escola pels nostres fills. Aquesta situació causa una gran angoixa davant el fet d’estar escollint la futura escola dels nostres fills i la que els ajudarà en el seu camí acadèmic. Però com sabem si estem fent una bona elecció? En què ens hem de fixar per escollir correctament? I si ens equivoquem, que hem de fer? Aquestes i d’altres preguntes són les que passen pel cap a molts pares, ja que hem de contemplar tant les nostres necessitats com les dels nostres fills, i a més, hem de tenir en compte l’oferta educativa de la zona.

Serà necessària molta informació i valorar-la amb deteniment per poder tenir el convenciment que la nostra elecció és la més adient.

Així doncs, serà necessària molta informació i valorar-la amb deteniment per poder tenir el convenciment que la nostra elecció és la més adient, sempre i quan acompanyem als nostres fills durant aquesta etapa educativa que iniciarà.

1. Observem l’oferta educativa de la zona. 

És molt important que com a pares sabem si volem que el nostre fill estigui escolaritzat a la zona on vivim o estem disposats a desplaçar-nos (o que ell ho faci amb transport escolar). Aquesta decisió ens permetrà acotar més la nostra recerca i tenir clares les diferents escoles en la que buscar informació.

Haurem de tenir en compte si volem que dini amb nosaltres a casa, si el desplaçament suposa per ell haver de despertar-se molt d’hora o arribar molt tard i si suposa una logística familiar molt gran.

2. El projecte educatiu de l’escola.

El Projecte educatiu és un document on es recullen diferents informacions relacionades en l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió (tant recursos humans, com recursos materials) entre d’altres.

És important conèixer quina és la manera d’ensenyar de cada centre. Cal conèixer si el centre segueix una educació més tradicional i dirigida per part del mestre, o una educació més experimental i vivencial, on se segueix el ritme de cada infant donant-los més llibertat. Un cop coneguem l’estil d’aprenentatge de l’escola, haurem de valorar quin d’aquests s’ajusta més al nostre infant. Això serà cabdal per fer una bona tria.

També haurem de tenir en compte quin tracte rep l’atenció a la diversitat. Hem de pensar que una escola heterogènia ofereix als infants una gran riquesa educativa, social i cultural, i els ajuda a créixer en valors. Dins d’aquesta atenció a la diversitat haurem de conèixer quins recursos ofereix l’escola davant les necessitats educatives especials (contacte setmanal amb l’EAP, mestres d’educació especial, logopedes, programes per nens talentosos o amb superdotació, adaptacions per discapacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, etc.).

3. Busca informació a través del web i les jornades de portes obertes.

Buscar les pàgines web de les escoles ens pot ajudar a veure els projectes que treballen. Hem de pensar que a la web s’acostuma a posar aquell projecte que hom valora.

Tanmateix també podrem valorar els diferents serveis que té cada escola i que ens poden resultar de gran interès (acollida matinal, acollida de tarda, extraescolars, casals d’estiu, xerrades, tallers, col·laboració de les famílies…) i si disposen d’AMPA, una associació de mares i pares on poder col·laborar activament en l’educació dels nostres fills.

Informar-se de quan són les portes obertes de les possibles escoles on volem escolaritzar ens permetrà visitar-les i poder observar les instal·lacions i conèixer el professorat. Quan anem a visitar les escoles, serà interessant que ens creem una pauta d’observació per tal de valorar aquelles coses que nosaltres considerem rellevants. Cada família valora un seguit d’ítems segons el seu criteri. Alguns ítems que a nosaltres ens resulten interessants són: aules espaioses i amb llum natural, climatització correcte, distribució de les aules, entorn acollidor i en contacte amb la natura, biblioteca escolar, pati diferenciat per edats (infantil i primària) i amb diferents materials i sorral, espai per dormir (P3), mobiliari adaptat per l’edat, lavabo vora l’aula, noves tecnologies a les aules, estat dels lavabos, aules polivalents, instal·lacions esportives, cuina pròpia o càtering…

4. Escoltem les experiències d’altres famílies i professionals.

Un cop tinguem clares les escoles que ens agradarien, busquem famílies que tinguin els seus fills escolaritzats en aquestes escoles. No escoltem tan sols a una família, busquem diferents opinions i vivències. Hem de pensar que bones experiències n’hi haurà en cada escola, però dolentes també. Les seves valoracions i els seus punts de vista ens poden ajudar a veure quelcom que nosaltres no hauríem tingut en compte.

Si el nostre fill ha estat escolaritzat a la Llar d’Infants, també podem preguntar-los l’opinió que tenen de les diferents escoles. Les mestres i educadores que hagin estat amb els nostres infants ens poden orientar de l’estil d’aprenentatge adient per les seves característiques.

5. Valorem la informació recollida.

Primer de tot haurem de tenir clars els criteris que com a família valorem més i per tant, serà necessari ordenar-los per ordre de prioritat o d’importància (estil d’aprenentatge, proximitat, instal·lacions, atenció individualitzada….). Un cop tinguem ordenats els criteris que com a família valorem més, haurem de fer una taula comparativa amb aquelles informacions que hem anat recollint. També podem fer un quadre amb els pros i contres de cada escola.

6. La presa de decisió.

Un cop valorada la informació estarem a punt per prendre la decisió, sempre tenint en compte que les places són limitades i que hi ha uns criteris que puntuen en cas que la demanda sobrepassi l’oferta. Hem de pensar doncs, no només en quina escola posem en primera opció, sinó aquella que voldríem que estigués en segona (o tercera, quarta…) segons les nostres possibilitats.

I un cop arribats a aquest punt, no hem de fer res més que gaudir d’aquesta nova etapa i acompanyar el nostre infant en aquest procés sempre amb confiança vers l’escola i els seus mestres. I si veiem quelcom que no ens agrada i que es pot millorar, proposem-ho! Les opinions de les famílies i els infants ajudaran a enriquir i millorar la nostra escola.


Copyright by Petits i Grans 2017. All rights reserved.